VA

El nucli urbà de Benillup s’alça sobre una lloma a 565 metres d’altura sobre el nivell de la mar, amb una orografia accidentada. Està envoltat pels barrancs de Sofre i de Caraita, que són afluents del riu Serpis.

Amb un clima mediterrani amb trets de continentalitat a causa de la seua altitud, es registra una temperatura mitjana anual de 15 °C, amb valors extrems molt acusats. L’entorn natural de Benillup està format per boscos de pi blanc i alzines que solen cobrir-se amb un mantell blanc en els hiverns freds amb nevades freqüents.

–––

ES

El casco urbano de Benillup se alza sobre una loma a 565 metros de altura sobre el nivel del mar, en una accidentada orografía y rodeado por los barrancos de Sofre y de Caraita, afluentes del río Serpis.

Con un clima mediterráneo con rasgos de continentalidad debido a su altitud, se registra una temperatura media anual de 15° C, con valores extremos muy acusados. El entorno natural de Benillup está cubierto por bosques de pino carrasco y encinas que suelen cubrirse por un manto blanco en los inviernos fríos con frecuentes nevadas.

–––

EN

The village centre of Benillup rises on a slope that is 565 metres above sea level on rugged terrain and surrounded by the Sofre and Caraita Ravines, tributaries of the River Serpis.

With a mediterranean climate and a touch of continental fronts due to the altitude, an average temperature of 15°C is registered throughout the year with some very extreme temperatures. Benillup’s  natural surroundings is covered by pine forests and holm oak trees which are normally snow covered during the coldest winters with frequent snowfall.

–––

EL BARRANC DE CARAITA + INFO

És un barranc situat a la comarca del Comtat. Travessa els termes municipals de Benillup, Millena, Benimarfull, Cocentaina i l’Alqueria d’Asnar.

Es forma a la vessant occidental de la Serra d’Almudaina, entre els termes municipals de Benillup i Millena, i davalla cap al nord-oest entre els termes de Cocentaina al sud, Benimarfull al nord i l’Alqueria d’Asnar a l’oest. Fent nombrosos retombs a causa de l’orografia del lloc, en la vessant oriental està situat el poble de Benillup, que és l’únic que fita amb el barranc . El riu que discorre pel sòl del barranc és afluent del Riu Serpis.

Les pluges intenses que es registren en aquesta zona causen despreniments de terra i fan que el barranc de Caraita s’acoste cada vegada més al poble, representant una amenaça per al municipi.

VÍDEO