Resolució d’alcaldia, per la qual es designa Tinent d’Alcalde, al que correspon substituir a l’Alcalde, en totes les seves funcions, en absència, malaltia o impedint que impossibiliti a aquest per al compliment de les seves funcions.
Enllaços