965 51 42 61 - Plaça de l'Església, 1, 03827 Benillup, Alicante benillup@benillup.es

Resolució d’alcaldia, per la qual es designa Tinent d’Alcalde, al que correspon substituir a l’Alcalde, en totes les seves funcions, en absència, malaltia o impedint que impossibiliti a aquest per al compliment de les seves funcions.
Enllaços

Pin It on Pinterest

Share This