Noticies

Ajuntament de Benillup
Endoso

Endoso

La notificació de l'acord de cessió dels drets de cobrament, endós, es realitzarà mitjançant una d'aquestes dues formules: 1.- Presentació del document (acord de cessió) en el registre general, indicant dades del crèdit a endossar, compte bancari a què transferir el...

read more
Designació Tinent d’Alcalde

Designació Tinent d’Alcalde

Resolució d'alcaldia, per la qual es designa Tinent d'Alcalde, al que correspon substituir a l'Alcalde, en totes les seves funcions, en absència, malaltia o impedint que impossibiliti a aquest per al compliment de les seves funcions. Enllaços  Resolució Alcaldia...

read more

Noticias por categorias